Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako na kritické myslenie?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola, Jozefa Krónera 25, Martin
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. február 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Seminár zameraný na praktické aktivity rozvíjajúce kritické myslenie ako kľúčovú kompetenciu pre život žiaka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je tvoriť modelové zadania na rozvoj kritického myslenia s možnosťou priamej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ