Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ako efektívne realizovať kooperatívne učenie žiakov

Podujatie: 
odborný seminár
Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 14:00
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Horná 97, Banská Bystrica, 4. poschodie, veľká zasadacia miestnosť
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na efektívne realizovanie kooperatívneho učenia žiakov. Účastníci odborného seminára sa oboznámia s metodologickými východiskami realizácie kooperatívneho učenia, návrhmi na začlenenie kooperatívneho učenia do vyučovacích hodín, uplatnením kľúčových princípov kooperatívneho učenia pri tvorbe kooperatívnych úloh a spôsobmi rozvoja sociálnych zručností žiakov v kooperatívnom učení.  

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
30