Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

AKO ČELIŤ DEZINFORMÁCIÁM

Podujatie: 
odborný seminár zameraný na mediálnu výchovu (najmä učitelia jazykov, občianskej náuky, etickej výchovy, mediálnej výchovy, dejepisu)
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 12:30
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, Prešov, miestnosť malá aula
Charakteristika ativity: 

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.)

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

V prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
60
Prílohy - pozvánky, návratky: