FAQ - atestácie

Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky o atestáciách. Platnosť atestácie, žiadosti o atestáciu, atestačná skúška ...

FAQs: 

Ak si urobím atestáciu pre 1 podkategóriu PZ alebo OZ, bude mi platiť aj pre ostatné?

Ano v súčasnosti je akákoľvek atestácia v rámci kategórie učiteľ (ak spĺňate podmienky aj na iné podkategórie), platná pre všetky podkategórie, na ktoré spĺňate požiadavky.

Kam mám poslať vyplnenú a potvrdenú printovú žiadosť o vykonanie atestácie?

Vyplnenú žiadosť o vykonanie atestácie, potvrdenú riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pošlite na najbližšie regionálne, alebo detašované pracovisko MPC. Tam Vám poskytnú aj ďalšie informácie k atestáciám. Kontakty na regionálne a detašované pracoviská MPC nájdete na stránke: http://www.mpc-edu.sk/kontakty Žiadosti neposielajte na generálne riaditeľstvo.

Ako zistím, či ste moju elektronickú žiadosť dostali?

Žiadosť si skontrolujete v „Žiadosti a prihlášky“ - ak je tam vaša žiadosť tak sme ju dostali.

Ako si môžem znovu vytlačiť svoju žiadosť?

Žiadosť nájdete v „Žiadosti a prihlášky“ - tam si otvoríte PDF verziu a vytlačíte.

Musím odovzdať elektronickú verziu atestačnej práce so žiadosťou o atestáciu?

Nie nemusíte, je to zatiaľ nepovinné.