FAQ - atestácie

Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky o atestáciách. Platnosť atestácie, žiadosti o atestáciu, atestačná skúška ...

FAQs: 

Ak si urobím atestáciu pre kategóriu učiteľ, podkategóriu napr. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, platí mi aj pre iné podkategórie kategórie učiteľ, na ktoré spĺňam kvalifikačné predpoklady?

Áno, podľa § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: (7) Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórií učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Podľa § 61d zákona atestácia vykonaná do 31. augusta 2015 sa uznáva podľa § 49 ods. 7 v znení účinnom od 1. septembra 2015.

Kam mám poslať vyplnenú a potvrdenú printovú žiadosť o vykonanie atestácie?

Vyplnenú žiadosť o vykonanie atestácie, potvrdenú riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pošlite na najbližšie regionálne, alebo detašované pracovisko MPC. Tam Vám poskytnú aj ďalšie informácie k atestáciám. Kontakty na regionálne a detašované pracoviská MPC nájdete na stránke: http://www.mpc-edu.sk/kontakty Žiadosti neposielajte na generálne riaditeľstvo.

Ako zistím, či ste moju elektronickú žiadosť dostali?

Žiadosť si skontrolujete v „Žiadosti a prihlášky“ - ak je tam vaša žiadosť tak sme ju dostali.

Ako si môžem znovu vytlačiť svoju žiadosť?

Žiadosť nájdete v „Žiadosti a prihlášky“ - tam si otvoríte PDF verziu a vytlačíte.

Musím odovzdať elektronickú verziu atestačnej práce so žiadosťou o atestáciu?

Nie nemusíte, je to zatiaľ nepovinné.

Ako zistím počet pridelených kreditov za vybraný vzdelávací program?

Na webovej stránke MPC "https://mpc-edu.sk/vzdelavanie/programy" si vyhľadajte vybraný program, pod záložkou "Rozsah- počet hodín, kredity, platnosť" nájdete aj počet pridelených kreditov.

Ako mám postupovať, keď som v ponuke nenašiel moju školu alebo školské zariadenie, alebo chýba niektorá kategória, podkategória, prípadne škola, ktorú som absolvoval?

Na webovej stránke MPC "https://mpc-edu.sk" v pravom dolnom rohu nájdete modrú ikonku "Rýchly kontakt". Po jej rozkliknutí opíšte svoj problém, administrátor stránky bude s vami komunikovať a doplní chýbajúce údaje. Podobne postupujte, ak chýba v ponuke miesto narodenia (napr. v ČR a pod.)

Ako mám postupovať, keď som v aktuálnej ponuke nenašiel vzdelávací program, o ktorý mám záujem , resp. program je už obsadený?

Ak ste vzdelávací program, o ktorý máte záujem, nenašli, alebo je už obsadený, môžete sa zaregistrovať v elektronickom systéme a označiť program, o ktorý máte záujem. MPC podľa záujmu a svojich kapacitných možností zváži možnosť otvorenia ďalšej vzdelávacej skupiny.

Čo mám robiť, keď ma systém nechce zaregistrovať?

Pri akomkoľvek probléme s registráciou v elektronickom systéme zašlite odkaz s opisom svojho problému administrátorovi cez modrú ikonu, ktorú nájdete v pravom dolnom rohu webovej stránky MPC "Rýchly kontakt". Administrátor sa bude snažiť problém v čo najkratšom čase vyriešiť prípadne vás bude kontaktovať.