Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Webstránku a archív starších pedagogických rozhľadov nájdete TU.

Pedagogické rozhľady 2010-2016

Naposledy upravené: 
06.06.2017

Vzdelávací program poskytne učiteľom telesnej a športovej výchovy hlavne na prvom stupni zásobník hier, ktoré sa dajú učiť v malých telocvičniach, školských dvoroch. Minihádzaná má upravený počet hráčov, ihrisko a pravidlá, umožňuje deťom hrať hádzanú nielen na hodinách  školskej telesnej a športovej výchovy, ale aj voľnočasových aktivitách.

Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje

20.04.2017

Realizácia národného projektu Metodicko-pedagogického centra Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

Pokračovanie úspešnej spolupráce MPC a eSlovensko – darček ku dňu učiteľov

24.03.2017

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa eSlovensko v spolupráci s MPC rozhodlo darovať učiteľom publikáciu Ovce.sk 02. Publikácia bola spracovaná v rámci projektu EÚ Zodpovedne.sk v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolu s DVD a pexesom ju dostane každé pracovisko MPC v náklade 250 kusov.

Stretnutie školských koordinátorov so zástupcami národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v Košiciach

10.02.2017

Zástupcovia NÚCEM, národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC v Košiciach, zorganizovali dňa 9. februára 2017 v Košiciach pracovné stretnutie pre školských koordinátorov k pilotnému meraniu v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2018.

Odborný seminár MPC - Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

07.02.2017

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo dňa 6. 2. 2017 v spolupráci s oddelením školstva Magistrátu mesta Košice odborný seminár Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania.

Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“

01.02.2017

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s Gymnáziom a základnou školou Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach otvorilo dňa 31. januára 2017 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra na Južnej triede 10 výstavu žiackych výtvarných prác pri príležitosti 10. výročia umeleckého zamerania školy. Výstava potrvá do konca marca 2017.

V MPC sa stretli riešitelia projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

18.01.2017

Metodicko-pedagogické centrum ako hlavný koordinátor národného projektu organizovalo v Bratislave dňa 17. 1. 2017 stretnutie riešiteľov projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.