Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Naposledy upravené: 
26.06.2017
Autor: 

Záverečného hodnotenia 11. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Video: Prezentácia tvorby výtvarných prác detí MŠ pod vedením učiteliek v 11. ročníku Dúhového kolotoča 2017

Naposledy upravené: 
16.06.2017
Autor: 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti ponúka v rámci aktivít podporujúcich čítanie s porozumením akreditované vzdelávacie programy zamerané na aktualizáciu a zdokonaľovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Rok čitateľskej gramotnosti bude hlavnou témou odborných seminárov, ktoré MPC aktuálne zaradí do ponuky vzdelávacích aktivít v školskom roku 2017/2018.

Naposledy upravené: 
29.05.2017
Naposledy upravené: 
26.05.2017