Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu

Bc. Pavol Šípoš 14.09.2017 - 15:25 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) pripravilo pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sériu bezplatných vzdelávacích podujatí s cieľom prezentovať možnosti, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu.

Pozdrav generálnej riaditeľky MPC pri príležitosti otvorenia nového školského roka

Mgr. Kamila Jandzíková, PhD. 05.09.2017 - 09:19 Oznam

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, dovoľte mi, aby som Vám v mene Metodicko-pedagogické centra zaželala úspešné vykročenie do nového školského roka 2017/2018.

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom organizujú metodické semináre pre učiteľov anglického jazyka

Bc. Pavol Šípoš 04.09.2017 - 15:10 Oznam

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom srdečne p ozýva učiteľov anglického jazyka všetkých typov stredných škôl, 8

Konferencia pre učiteľov AJ zo všetkých stupňov škôl - SKA 22.-23.9.2017

Admin CIS 31.08.2017 - 11:14 Oznam

Dovoľujeme si vás informovať o konferencii, ktorá je organizovaná SKA (Slovenskou komorou angličtinárov) a bude sa konať 22.-23.9.2017 pre učiteľov AJ zo všetkých stupňov škôl

Oznam pre žiadateľov o atestáciu

Admin CIS 30.06.2017 - 13:11 Oznam

Ak Vaša žiadosť obsahuje chyby, postupujte nasledovne:

Vyhodnotenie 11. ročníka Dúhového kolotoča 2017

Admin CIS 16.06.2017 - 10:14 Oznam

Záverečného hodnotenia 11. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

Admin CIS 02.05.2017 - 16:10 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie

Poďakovanie v mene Komory školských logopédov

Mgr. Ing. Vladimír Výboh 25.04.2017 - 23:04 Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komo

Národný projekt - Škola otvorená všetkým

Brano Dolny 31.03.2017 - 16:34 Oznam

Trvanie projektu: 2016 - 2020

Pokračovanie úspešnej spolupráce MPC a eSlovensko – darček ku dňu učiteľov

Admin CIS 28.03.2017 - 19:17

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja.