Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

 

            Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje v rámci svojich regionálnych a detašovaných pracovísk kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a realizuje atestačný proces pre týchto zamestnancov.

Na záver školského roka 2016/17 by sme Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste v uplynulom období prejavili MPC.

Metodicko-pedagogické centrum chce aj naďalej poskytovať  ...

Naposledy upravené: 
27.06.2017

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Naposledy upravené: 
26.06.2017
Autor: 

Záverečného hodnotenia 11. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Video: Prezentácia tvorby výtvarných prác detí MŠ pod vedením učiteliek v 11. ročníku Dúhového kolotoča 2017

Naposledy upravené: 
16.06.2017
Autor: 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti ponúka v rámci aktivít podporujúcich čítanie s porozumením akreditované vzdelávacie programy zamerané na aktualizáciu a zdokonaľovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Rok čitateľskej gramotnosti bude hlavnou témou odborných seminárov, ktoré MPC aktuálne zaradí do ponuky vzdelávacích aktivít v školskom roku 2017/2018.

Naposledy upravené: 
29.05.2017
Naposledy upravené: 
26.05.2017