prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

24.05.2017 - od 08:00 do 14:00

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

23.05.2017 - od 08:00 do 14:30

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania BAS04_972_2012_MATBA_MPC

19.05.2017 - od 08:30 do 13:45
PaedDr. Iveta Labjaková
Odoberať RSS - prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii