Žilina

Adresa pracoviska
DP MPC Žilina
Oravská cesta 11
01001 Žilina
+421 415 658 719
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

28.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Do udalosti zostáva 31 dni.

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

26.05.2017 - od 08:30 do 12:00

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

09.06.2017 - od 08:45 do 10:45
Do udalosti zostáva 12 dni.

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

06.06.2017 - od 08:00 do 14:30
Do udalosti zostáva 9 dni.

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

26.05.2017 - od 08:30 do 12:00

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

26.05.2017 - od 12:30 do 16:00

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

24.05.2017 - od 08:00 do 14:00

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

23.05.2017 - od 08:00 do 14:30

Stránky

Kontakty na zamestnancov MPC

Pracovna pozicia v MPC
Mgr. Štefan Folkman
Kontaktovať osobu mailom

dejepis, etická výchova, občianska náuka
stefan.folkman@mpc-edu.sk
+421 415 658 716
PaedDr. Monika Gregušová
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
anglický jazyk, matematika, učiteľstvo pre 1. stupeň
monika.gregusova@mpc-edu.sk
+421 415 658 721
PaedDr. Mária Grolmusová
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
učiteľstvo pre 1. stupeň
maria.grolmusova@mpc-edu.sk
+421 415 658 722
Mgr. Emília Petrovská
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
predškolská pedagogika
emilia.petrovska@mpc-edu.sk
+421 415 658 718
PaedDr. Mária Šnídlová
Kontaktovať osobu mailom
zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska
matematika
maria.snidlova@mpc-edu.sk
+421 415 658 713
PaedDr. Anna Šurinová
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
fyzika, technická výchova
anna.surinova@mpc-edu.sk
+421 415 658 712
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra
jana.tomaskova@mpc-edu.sk
+421 917 505 154
Odoberať RSS - Žilina