Vzdelávacia oblasť „Jazyk a komunikácia“ v materskej škole odborný seminár

Dátum: 
22.05.2017 - od 08:30 do 11:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
180 minút