Vyhlásenie Dňa gramotnosti

Dátum: 
13.06.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 16 dni.
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.