Prihlasovanie na vzdelávanie je dočasne pozastavené

Prihlasovanie na vzdelávanie je dočasne pozastavené

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.

Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.

Žiadosti o atestáciu môžu žiadatelia vyplniť po registrácii do informačného systému.