Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dátum: 
23.05.2017 - od 08:00 do 14:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania

360 minút