Práca s textom podľa princípov metakognície

Dátum: 
24.05.2017 - od 14:00 do 17:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
180 minút