BBA01_1601_2015_PKRO_MPC

Dátum: 
23.05.2017 - od 08:30 do 15:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Konzultácie záverečných prác špecializačného štúdia.

360 minút