Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe na základných a stredných školách je aktualizovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na výkon pedagogických činností. Obsahom sa UZ orientuje na teoretické vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré súvisia s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie a na ukážky metodických postupov a realizácie pedagogickej diagnostiky – akčného výskumu v edukačnom procese.

Autori: 
D. Bačová, M. Rychnavská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1157-6
Rok vydania: 
01.2015
Rozsah: 
30s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: