Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie

Všetky potrebné informácie o kontinuálnom vzdelávaní nájdete na tomto mieste, odpovede na prípadné otázky hľadajte v sekcii FAQ

Zoznam všetkých vzdelávacích programov aj s možnosťou vyhľadávania je v zozname akreditovaných programov

Prihlásiť sa na vzdelávanie môžete na adrese: prihlasky.eduk.sk

Ponuku aktuálnych vzdelávacích programov, ktoré plánujú otvoriť jednotlivé pracoviská, nájdete priamo na stránkach pracovísk MPC od mája 2017.