Aktuality

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.
Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.
Žiadosti o atestáciu môžu žiadatelia vyplniť po registrácii do informačného systému.

Naposledy upravené: 
25.05.2017
Autor: 

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje

20.04.2017

Realizácia národného projektu Metodicko-pedagogického centra Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje

20.04.2017

Realizácia národného projektu Metodicko-pedagogického centra Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

Všetky potrebné informácie o kontinuálnom vzdelávaní nájdete na tomto mieste, odpovede na prípadné otázky hľadajte v sekcii FAQ

Zoznam všetkých vzdelávacích programov aj s možnosťou vyhľadávania je v zozname akreditovaných programov

Prihlásiť sa na vzdelávanie môžete na adrese: prihlasky.eduk.sk

Naposledy upravené: 
10.05.2017
Autor: