Trenčín

Adresa pracoviska
DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
+421 327 771 120
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

Matematická a prírodovedná gramotnosť v školskej praxi

31.05.2017 - od 08:00 do 14:30
Do udalosti zostáva 3 dni.

Vyhlásenie Dňa gramotnosti

13.06.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 16 dni.

Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

31.05.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 3 dni.

Aktívna činnosť detí a žiakov v školskom zariadení

18.05.2017 - od 08:00 do 11:45

Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

14.06.2017 - od 09:30 do 11:45
Do udalosti zostáva 17 dni.

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole

17.05.2017 - od 08:30 do 12:00

Práca s textom podľa princípov metakognície

24.05.2017 - od 14:00 do 17:00

Stránky

Kontakty na zamestnancov MPC

Pracovna pozicia v MPC
Mgr. Dagmar Belušková
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra
dagmar.beluskova@mpc-edu.sk
+421 327 771 111
Ing. Vladimír Figel
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
odborné predmety – strojárstvo
vladimir.figel@mpc-edu.sk
+421 327 771 118
Mgr. Ľubica Hamarová
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
učiteľstvo pre 1. stupeň
lubica.hamarova@mpc-edu.sk
+421 327 771 113
Ing. Miroslava Jakubeková
Kontaktovať osobu mailom
zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska
informatika, odborné predmety – ekonomické vedy
miroslava.jakubekova@mpc-edu.sk
+421 907 371 374
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Kontaktovať osobu mailom

pedagogika pre mentálne postihnutých, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. stupeň
dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk
+421 917 505 146
Mgr. Andrea Makišová
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
učiteľstvo pre 1. stupeň, vychovávateľstvo
andrea.makisova@mpc-edu.sk
+421 327 771 113
PaedDr. Marcela Pjatková
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
biológia, matematika
marcela.pjatkova@mpc-edu.sk
+421 327 771 112
PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová
Kontaktovať osobu mailom

predškolská pedagogika, umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
zdenka.raucinova@mpc-edu.sk
+421 917 367 587
Mgr. Jaroslava Urbánková
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
anglický jazyk
jaroslava.urbankova@mpc-edu.sk
+421 327 771 118
Odoberať RSS - Trenčín