Nitra

Adresa pracoviska
DP MPC Nitra
Ul. kozmonautov 5
94901 Nitra
+421 376 426 040
Vedúci zamestnanec pracoviska
Meno a priezvisko: 
zástupca riaditeľa

Vzdelávacia oblasť „Jazyk a komunikácia“ v materskej škole odborný seminár

22.05.2017 - od 08:30 do 11:30
PaedDr. Eva Pupíková

Praktická estetika - tínedžerské subkultúry

Autori: 
M. Režná a kol.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je sprostredkovať pedagógom verifikovateľný materiál približujúci tínedžerské subkultúry. Jednotlivé kapitoly učebných zdrojov sú praktickým materiálom, ktorý môže pomôcť učiteľom v ich konkrétnej práci. Je potrebné, aby subkultúry pedagógovia chápali ako prejav životnej filozofie a sebavýrazu, typického pre konkrétne skupiny „-násťročných“.

Metodika identifikovania a diagnostikovania syndrómu CAN učiteľmi ZŠ a SŠ

Autori: 
E. Pupíková, K. Szíjjártóová

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je poskytnúť pedagogickým zamestnancom materských a základných škôl nielen informácie o teoretických poznatkoch v súvislosti s rôznymi druhmi týrania, zneužívania a zanedbávania, možnostiach diagnostikovania a identifikácie syndrómu CAN, ale aj informácie o psychologických a právnych postupoch súvisiacich s ochranou detí a mládeže a možnostiach prevencie patologických foriem správania v edukačnom prostredí. Súčasťou je začleňovanie rôznych preventívnych aktivít a hier do vlastných školských vzdelávacích programov.

Tvorba IVVP

Autori: 
E. Krčahová, S. Šestáková

Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole

Autori: 
E. Krčahová, S. Šestáková

Metódy a formy práce vo vyučovacom predmete PV, svet práce a technika

Autori: 
E. Haasová

BALTÍK – úroveň začiatočník

Autori: 
Krištofová, Z., Uličná, E.

BALTÍK – pracovné listy

Autori: 
Krištofová, Z., Galbavá, Ľ.

Stránky

Kontakty na zamestnancov MPC

Pracovna pozicia v MPC
PaedDr. Štefan Dragúň
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
etická výchova, učiteľstvo pre 1. stupeň
stefan.dragun@mpc-edu.sk
+421 917 516 193
Mgr. Emília Haasová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
biológia, svet práce
emilia.haasova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Pappová
Kontaktovať osobu mailom

slovenský jazyk a literatúra
maria.pappova@mpc-edu.sk
PaedDr. Eva Pupíková
Kontaktovať osobu mailom
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
predškolská pedagogika
eva.pupikova@mpc-edu.sk
Odoberať RSS - Nitra